Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll nr 10 av den 28 augusti finns nu publicerad under kulturdelegationens protokoll! 

Kreativa barn

Kreativa barn  Barn och ungas rätt till kultur är prioriterad i landskapsregeringens kulturpolitik, därför vill kulturdelegationen inleda ett treårigt  landskapskonstnärsprojekt vid namn...

Kulturdelegationens protokoll

Nu finns kulturdelegationens protokoll protokoll 8 och 9 publicerade under rubriken protokoll!

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll nr 7 av den 25 maj finns publicerad under rubriken kulturdelegationens protokoll 

Kulturdelegationens protokoll

KUlturdelegationens protokoll 6 av den 24 april 2018 finns nu att läsa under rubriken kulturdelegationens protokoll 

Den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Nu kan du läsa mer om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj. Klicka på länken till Ålands datainspektion! Länken finns även angiven under rubriken "föreningar".  Ålands...

Informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen

Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation bjuder in till ett gemensamt informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen – GDPR som träder i kraft den 25 maj. Informationstillfället hålls vid...

Lediganslagna stipendier och understöd

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2018 Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet för enskilda kulturarbetare att sökas senast den 15...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 12 december finns nu publicerat under länken http://www.kultur.ax/alands-kulturdelegation/kulturdelegationens-protokoll

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 7 november finns nu publicerat under länken http://www.kultur.ax/alands-kulturdelegation/kulturdelegationens-protokoll

Kulturdelegationens studieresa till Umeå

Kulturdelegationen besökte den 7-8 november Umeå kulturförvaltning. Besöket var mycket innehållsrikt, fokus var lagt på kultur för barn och unga men även Umeås fristadsverksamhet med mera. En närmare...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 17 oktober finns nu publicerat under länken http://www.kultur.ax/alands-kulturdelegation/kulturdelegationens-protokoll

Föreningsresursen

Svenska folkskolans vänner r.f har en webbplats kallad Föreningsresursen som tillhandahåller föreningskunskap. Här hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll 12 av den 12 september 2017 är publicerat på hemsidan under fliken kulturdelegationens protokoll . 

Reviderade riktlinjer för PAF-stöd

Landskapsregeringen tog den 15.9.2017 beslut om nya principer för beviljandet av PAF-medel, gällande verksamhet, investeringar och lån. Ett informationstillfälle för föreningar hålls den 22.9...

Kultur för alla

I mitten på augusti träffade kulturförvaltningen Rita Paqvalén som arbetar som verksamhetsledare för organisationen Kultur för alla. Det är en statligt finansierad organisation vars...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 1 juni och den 22 augusti är publicerade på hemsidan under fliken kulturdelegationens protokoll. 

Självstyrelsedagsfirandet den 9 juni 2017

Ålands självstyrelsedag fredagen den 9 juni uppmärksammas runt om på Åland. Programmet för självstyrelsedagsfirandet hittar du i intillliggande bilaga. 

Protokoll 9 av den 23 maj 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 23 maj och behandlade bl.a. riktlinjer för filmstöd. Vidare beslöt delegationen att annonsera om stöd att sökas för kultur i skärgården. I fortsättningen kan stöd...

Kulturdelegationens senaste protokoll 2017

Kulturdelegationens senaste protokoll finns nu publicerade under menyn kulturdelegationens protokoll. I protokollen finns fördelningen av årets kultur- och arbetsstipendier samt fördelning av...

Protokoll 4 av den 15 mars 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 15 mars och behandlade bl.a. bordlagda ansökninga om stöd för att uppmärksamma Finland 100 år. Ytterligare beslutade delegationen om reviderat reglemente för...

Protokoll 3 av den 2 mars 2017

Kulturdelagtionen sammanträdde den 2 mars. Vid mötet fördelades bl.a. stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år samt årets vistelsestipendier. Protokollet finns publicerat under sidan med...

Protokoll 3 av den 2 mars 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 2 mars. Under mötet fördelades bl.a. stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år. Protokollet är publicerat på sidan kulturdelegationens protokoll. 

Protokoll 2 av den 15 februari 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 15 februari. Under mötet fördelades verksamhetsunderstöd, bidrag för specialprojekt samt investeringsbidrag. Protokollet finns publicerat på sidan...

Protokoll 1 av den 26 januari 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 26 januari. Under mötet antog delegationen handlingsplanen för 2017 samt godkände budgetdispoisitionen för året. Protokollet finns publicerat på sidan...