Kulturdelegationens fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2020

Ålands kulturdelegation behandlade vid sitt möte den 16 april 114 ansökningar om kultur- och arbetsstipendier.

Totalt beviljades 183 400 euro. Av dessa är 8 arbetsstipendier om 6 månader vardera. 

Fördelningen framgår av bilagorna.