KreativaKids logo

Projektet KreativaKids

Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

§27, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad del i landskapsregeringens kulturpolitik, därför inledde Ålands kulturdelegation hösten 2018 arbetet med projektet KreativaKids.

Syftet med projektet är att med konst, kultur och kreativitet ge de åländska barnen skapande och konstruktiva verktyg att uttrycka sig på utan krav på prestation. Barnen ska under lustfyllda former få utveckla kroppens och sinnenas kreativa färdigheter och hitta glädjen i att utforska sina konstnärliga uttryck. 

Inledningsvis riktar sig projektet till elever i åk 3-6, men på sikt är målsättningen att projektet ska inkludera samtliga barn som omfattas av grundläggande studier. I de mindre skolorna är det redan i nuläget möjligt att genomföra KreativaKids för samtliga barn i skolan, medan antalet i de större skolorna nu under utvecklingsfasen begränsas till en årskurs.

Målet är att alla barn ska ha möjlighet att få tillgång till kvalitativ undervisning inom konstnärliga områden och växa till inte enbart aktiva, utan också kännande och medkännande medborgare.

Våren 2021 ingår Vårdö skola, Brändö skola, Träningsundervisningen och Eckerö skola i projektet. Tidigare skolor som deltagit i projektet och bidragit till projektutvecklingen är Kumlinge skola (åk 1-9), Föglö skola (åk 3-6), Kökar skola (åk 1-9), Geta skola (åk 3-6), Rangsby skola (åk 3-4), Ödkarby skola (åk 3-4).