KreativaKids logo

Projektet KreativaKids

 

”Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner”

§27, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

 

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad del i landskapsregeringens kulturpolitik, därför inledde Ålands kulturdelegation hösten 2018 arbetet med projektet KreativaKids.

Syftet med projektet är att med konst, kultur och kreativitet ge de åländska barnen skapande och konstruktiva verktyg att uttrycka sig på utan krav på prestation. Barnen ska under lustfyllda former få utveckla kroppens och sinnenas kreativa färdigheter och hitta glädjen i att utforska sina konstnärliga uttryck. 

Inledningsvis riktar sig projektet till elever i åk 3-6, men på sikt är målsättningen att projektet ska inkludera samtliga barn som omfattas av grundläggande studier. I de mindre skolorna är det redan i nuläget möjligt att genomföra KreativaKids för samtliga barn i skolan, medan antalet i de större skolorna nu under utvecklingsfasen begränsas till en årskurs.

Målet är att alla barn ska ha möjlighet att få tillgång till kvalitativ undervisning inom konstnärliga områden och växa till inte enbart aktiva, utan också kännande och medkännande medborgare.

Våren 2021 ingår Vårdö skola, Brändö skola, Träningsundervisningen och Eckerö skola i projektet. Tidigare skolor som deltagit i projektet och bidragit till projektutvecklingen är Kumlinge skola (åk 1-9), Föglö skola (åk 3-6), Kökar skola (åk 1-9), Geta skola (åk 3-6), Rangsby skola (åk 3-4), Ödkarby skola (åk 3-4).

 

För aktuella händelser inom projektet, se nedan.

 

Nyheter inom KreativaKids

22.4.2021 - April 2021
  Vecka 20 gästar KreativaKids Vikingaåsen tillsammans med författaren Karin Erlandsson och träffar eleverna i årskurs 4. Vecka 21 är det Träningsundervisningen på Åland som står i tur och då träffar...
Läs mer om April 2021 ›
3.3.2021 - Mars 2021
Coronaläget har raskt ändrats på Åland och det är många skolor som är drabbade. KreativaKids anpassar sig till läget och avvaktar utvecklingen. Vi håller tummarna för att allt stabiliseras under...
Läs mer om Mars 2021 ›
2.2.2021 - Aktuellt
Corona eller inte – vi siktar på att också i vår kunna genomföra KreativaKids fysiskt i de deltagande skolorna. Våren 2021 ingår Vårdö skola, Brändö skola, Träningsundervisningen och Eckerö skola i...
Läs mer om Aktuellt ›
Publicerad 17.10.2018
Uppdaterad 15.8.2022