Musik

Kulturdelegationen kommer utse sakkunniga inom musik 2023. 

  De sakkunniga inom musikområdets uppgifter är att:

  biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga musikstipendierna

  fungera som remissinstans i musikfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom musikområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen

  handha nomineringen av åländska kandidater för Nordiska rådets musikpris

  Publicerad 20.1.2017
  Uppdaterad 3.2.2023