Musik

Kulturdelegationen kommer utse sakkunniga inom musik 2023. 

De sakkunniga inom musikområdets uppgifter är att:

  • biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga musikstipendierna
  • fungera som remissinstans i musikfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom musikområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen
  • handha nomineringen av åländska kandidater för Nordiska rådets musikpris