Filmstöd till icke åländska produktionsbolag

Ålands landskapsregering har 2018 (rev. 2019) fastställt reviderade principer för filmstöd för filmproduktioner.

Ansökan om stöd kan göras av registrerat filmproduktionsbolag löpande under året. 

 

Principer för produktionstöd  finns publicerade under rubriken bilagor!  

 

Större filmproduktioner som spelas in på Åland har möjlighet att ansöka om produktionsrabatt  från Business Finland.
För mer information se länken Film in Finland 

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 5.6.2023