Litteraturnämnden

Sedan år 2010 verkar litteraturnämnden som sakkunnig inom litteratur.

Litteraturnämndens uppdrag 

Nämnden ska biträda kulturdelegationen i frågor rörande fördelning av litteraturstipendier samt nominering av åländsk mottagare till Nordiska rådets litteraturpris och Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Nämnden ska även fungera som remissinstans för övriga frågor gällande litteratur. Kulturdelegationen har även möjlighet att ge andra tillfälliga uppdrag till litteraturnämnden.

Litteraturnämndens sammansättning 2021-2023

Ordförande: Gustaf Widén, journalist 
Medlem: Annika Andersson, bibliotekarie 
Medlem: Lina Antman, kulturarbetare 
Medlem: Eva Johansson, gymnasielektor

Kulturbyråns tjänstemän fungerar som nämndens sekreterare.

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 21.11.2023