Startsida

Nyheter

Specialunderstöd för kulturarbetare

Landskapsregeringen föreslår i sin tilläggsbudget stöd för kultur och idrott för att mota det inkomstbortfall som uppstår på grund av coronakrisen. För närvarande samlar kulturbyrån in uppgifter om...
Läs mer om Specialunderstöd för kulturarbetare ›

Enkät om coronakrisens påverkan på kulturlivet

Kulturbyrån vill försöka få en överblick över hur det rådande läget har påverkat din/er verksamhet. Till hjälp har vi satt ihop en enkät som vi vill att ni besvarar inom onsdag den 25 mars kl. 16.15...
Läs mer om Enkät om coronakrisens påverkan på kulturlivet ›
LOGO

Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum!

Nu kan föreningar, organisationer, kommuner, projektgrupper och skolor (förutom landskapets skolor) söka stöd för för jubileumsprojekt under och i anslutning till Ålands självstyrelses jubileumsår...
Läs mer om Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum! ›

Ansökningsblanketter

Kom ihåg att ansökningstiden för arbetsgrupper som vill söka om projektunderstöd har ändrats till den 15 februari och att arbetsgrupper nu ansöker om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  
Läs mer om Ansökningsblanketter ›

Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd

Ansökningstiderna för kulturdelegationens stipendier och understöd är följande under år 2020
Läs mer om Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 28.3.2017