Dataskyddsförordning-GDPR

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddsförordningen börjar tillämpas som lag den 25 maj 2018. Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter (personuppgiftslagen) och EU-direktivet 2002/58/EG. Förordningen ska ännu kompletteras med viss åländsk lagstiftning.

Förordningen innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. 

Datainspektionen på Åland har information om vad dataskyddsförordningen innebär för dig samt även rekommendationer och blanketter för register- och dataskyddsbeskrivning. För mer information se datainspektionens sida