Kontaktpersoner

Anita Husell-Karlström

Viceordförande i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Håkan Lindberg

Ledamot i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Jan-Ole Lönnblad

Kulturchef
Kulturbyrån
  1. +358 18 25 232

Karin Eklund

Ledamot i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Krister Norrgrann

Ordförande i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Ove Andersson

Ledamot i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Pekka Sonck

Ledamot i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Silvana Fagerholm-Sjöblom

Ledamot i Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation

Titte Törnroth

Filmkommissionär
Kulturbyrån
  1. +358 40 179 9715

Titte Törnroth

Filmkommissionär
Kulturbyrån
  1. + 358 (0)18-25 000

Yvonne Törneroos

Kulturplanerare
Kulturbyrån
  1. +358 18 25512
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 18.9.2017