Åländska fonder

Folke Wickströms minnesfond

för belysande och bevarande av byggnadskulturen i Mariehamns stad r.f.

Minnesfonden upprätthålls av en allmännyttig förening; Föreningen för upprätthållande av Folke Wickströms minnesfond för belysande och bevarande av byggnadskulturen i Mariehamns stad.

Föreningen uppmärksammar och belönar insatser som belyser och bevarar byggnadskulturen i Mariehamn genom att dela ut stipendier och bidrag ur fondens medel.

Ansökningar om medel ur fonden kan sökas senast den sista februari varje år. Stipendier och bidrag delas ut en gång per år, den 26 mars.

Närmare uppgifter lämnar Lotta Wickström, tel. +358 405771213 eller e-post: lottawj@aland.net

Ålands Kulturstiftelse

Stipendier ur bland andra Valter, Bengt, Tommy och Anni Blomqvists minnesfond för litteratur och forskning om den åländska skärgården och övriga Åland, Fonden för åländsk medicinsk forskning och Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur. 

Utannonseras i lokalpressen på hösten. Ansökningstiden utgår den 15 september.

Ålands Kulturstiftelses hemsida

Stiftelsen för främjandet av åländsk historisk forskning

grundad av Olof M. Jansson från Hammarland. Ordförande Göran Lindholm.

Stipendier kan sökas av studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historiskt, arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar. Stipendierna utannonseras på hösten.

Närmare uppgifter lämnar sekreterare fil.mag. Conny Andersson, telefon: +358 (0)18 43 958.

Borghills låne- och stipendiefond

För ytterligare information, kontakta 

Kommunkansliet i Sund

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Stiftelsen Fördelar årligen pris och stipendier till enskilda personer eller organisationer som på ett avgörande sätt har främjat skyddet av Östersjöns miljö. Stipendierna kan inte sökas, men stiftelsen mottar förslag till lämpliga kandidater senast i november i år. Förslagen tillställs Östersjöfonden.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtids hemsida

Stiftelsen Ålands Vänner

Delar ut stipendier ur följande fonder; 

  • Ålands kulturfond. 
  • Hilda och Gustaf Eriksson fond, 
  • Elin och Erik Nylunds fond, 
  • Leonard Johnsons fond 
  • Olga och K. Verner Mattssons fond. 

Ur fonderna beviljas medel till i första hand ålänningar som med framgång bedriver studier. Stipendier ges även till åländska kulturorganisationer och till åländska författare. Stipendierna utannonseras årligen i lokalpressen i september eller oktober. Ansökan formuleras fritt och riktas till Förvaltningsnämnden , Stiftelsen Ålands Vänner R.s. För mer information kontakta kassör Ove Josefsson, tel. + 358 (0)18 16024.

För mer information gällande Stiftelsen Ålands Vänner kontakta ordförande Marcus Måtar, marcus.matar@aland.net

Stiftelsen Ålands Vänners hemsida