Åländska fonder

Ålands Kulturstiftelse

Stipendier ur bl a Valter, Bengt, Tommy och Anni Blomqvists minnesfond för litteratur och forskning om den åländska skärgården och övriga Åland, Fonden för åländsk medicinsk forskning och Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur. Utannonseras i lokalpressen på hösten. Ansökningstiden utgår 15.9.

Ålands Kulturstiftelses hemsida

Stiftelsen för främjandet av åländsk historisk forskning

grundad av Olof M. Jansson från Hammarland. Ordförande Göran Lindholm.

Stipendier kan sökas av studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historiskt, arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar. Stipendierna utannonseras på hösten.

Närmare uppgifter lämnar sekreterare fil.mag. Conny Andersson
tel. +358 (0)18 43 958.

Borghills låne- och stipendiefond

För ytterligare information, kontakta 

Kommunkansliet i Sund

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Stiftelsen Fördelar årligen pris och stipendier till enskilda personer eller organisationer som på ett avgörande sätt har främjat skyddet av Östersjöns miljö. Stipendierna kan inte sökas, men stiftelsen mottar förslag till lämpliga kandidater senast i november i år. Förslagen tillställs Östersjöfonden.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtids hemsida

Stiftelsen Ålands Vänner

Delar ut stipendier ur följande fonder; 
Ålands kulturfond. Hilda och Gustaf Eriksson fond, Elin och Erik Nylunds fond, Leonard Johnsons fond samt Olga och K. Verner Mattssons fond. 
Ur fonderna beviljas medel till i första hand ålänningar som med framgång bedriver studier. Stipendier ges även till åländska kulturorganisationer och till åländska författare. Stipendierna utannonseras årligen i lokalpressen i september eller oktober. Ansökan formuleras fritt och riktas till Förvaltningsnämnden , Stiftelsen Ålands Vänner R.s. För mer information kontakta kassör Ove Josefsson, tel. + 358 (0)18 16024.

För mer information gällande Stiftelsen Ålands Vänner kontakta ordförande Marcus Måtar, marcus.matar@aland.net

Stiftelsen Ålands Vänners hemsida

Publicerad 11.1.2017
Uppdaterad 9.10.2019