Kulturstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare. Från och med 2020 gäller nya riktlinjer som ger möjlighet för arbetsgrupper att söka om projektstöd i form av kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Syfte

Stipendierna främjar såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stöder kulturarbetare i att kunna verka professionellt. 

Målgrupp

Enskilda konstnärer och kulturarbetare, bosatta och verksamma på Åland, samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur. Arbetsgrupper om minst två personer kan söka om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag.

Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning. 
Ansökan görs digitalt. Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.

Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Stipendier beviljas inte för redan genomförda projekt eller för grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Observera att ansökan om stöd för utgiven litteratur under föregående år, görs på samma blankett som övriga kulturstipendieansökningar. 

 

Bilagor

Bilagor som sänds med ansökan ska vara sparade i PDF-format.

 

TILL ANSÖKAN /Enskilda kulturarbetare 
 

TILL ANSÖKAN /Arbetsgrupper

 

 

Redovisning 

Efter genomfört projekt inlämnas en redovisning över beviljat kulturstipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomförande och resultat. 
 

Elektronisk redovisningsblankett för redovisning av kulturstipendium

Publicerad 11.1.2017
Uppdaterad 18.3.2021