Kulturstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare. Från och med 2020 gäller nya riktlinjer som ger möjlighet för arbetsgrupper att söka om projektstöd i form av kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Syfte

Stipendierna främjar såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stöder kulturarbetare i att kunna verka professionellt. 

Målgrupp

Enskilda konstnärer och kulturarbetare, bosatta och verksamma på Åland, samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur. Arbetsgrupper om minst två personer kan söka om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag.

Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning.  Ansökan görs digitalt. Fritt formulerade ansökningar godkänns inte. Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.

Det finns en sparad PDF-blankett under rubriken blanketter, som du kan gå in på för att bekanta dig med innehållet samt frågorna som ska besvaras vid ansökan. Har du inte tillgång till e-identifikation kan du printa ut denna blankett och fylla i den samt skicka in den. 

Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Stipendier beviljas inte för redan genomförda projekt eller för grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Observera att ansökan om stöd för utgiven litteratur under föregående år, görs på samma blankett som övriga kulturstipendieansökningar. 

Bilagor

Bilagor som sänds med ansökan ska vara sparade i PDF-format.

Information om kulturstipendiet 

Ålands kulturdelegations kulturstipendier är skattefria, samtliga stipendier och understöd meddelas Ålands skattebyrå. 

Mottagare av beviljat kulturstipendium som anlitar arbetskraft för att genomföra sitt projekt är i det fallet arbetsgivare som avtalar om arbetet och betalar lön samt lönebikostnader omfattande bl.a. pensions- och sjukförsäkringsavgifter.

Som arbetsgivare ska betalda löner, prestationer, anmälas till inkomstregistret (skatteverkets webbplats) 

Vid köp av tjänster från en firma/företag ersätts arbetet mot en faktura.

Kontrollera alltid stipendieras beskattningspraxis från skatteverket:

Beskattning av stipendier, understöd och hederspris (skatteverkets webbplats)