Kulturstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda personer.

Syfte

Stipendierna ska främja såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stödja kulturarbetare i att kunna verka professionellt. 

Målgrupp

Enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur. 

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag.

Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning. 
Ansökan görs digitalt. Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.

Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Stipendier beviljas inte för redan genomförda projekt och för finansiering av grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Observera att ansökan om stöd för utgiven litteratur under föregående år, görs på samma blankett som övriga kulturstipendieansökningar. 

Elektronisk ansökningsblankett för ansökan om kulturstipendium

Redovisning 

Efter genomfört projekt inlämnas en redovisning över beviljat kulturstipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomförande och resultat. 
 

Elektronisk redovisningsblankett för redovisning av kulturstipendium

Publicerad 11.1.2017
Uppdaterad 12.12.2018