Övriga gästbostäder

Kökarkultur/Gästateljé

The Åland Archipelago Guestartist Residence- Kökarkultur r.f
Gästbostaden drivs och administreras av Kökarkultur

Kontaktperson Johanna Henriksson, tel +358 457 321 8869  

www.kokarkultur.wordpress.com 
kokarresidence@kokarkultur.net