Policy för utlämnande av personuppgifter

Kulturdelegationen utnämner landskapets dataskyddsombud  att fungera som kulturdelegationens dataskyddsombud samt omfattar landskapsregeringens policy för utlämnande av personuppgifter. 

 Landskapsregeringens policy för utlämnande av personuppgifter på regeringen.ax.