Redovisning

Ett projektunderstöd eller kulturstipendium ska redovisas inom ett år efter beviljandet, i redovisningen beskriver du hur pengarna har använts. Skicka med eventuella pressklipp, vernissagekort eller annan information som kan kopplas till användningen av stödet. 

I redovisningen ska en sammanställning av samtliga utgifter och inkomster också finnas med, du behöver inte bifoga kvitton men du ska spara dem för en eventuell kontroll. 

Ett arbetsstipendium redovisas inom ett år efter beviljandet, genom att du skickar in en arbetsrapport (max en A-4 sida) som beskriver arbetet under stipendieperioden samt en redogörelse för hur stipendiet nyttjats. Till arbetsrapporten kan biläggas eventuella tidningsreferat eller eventuellt färdig produkt.

Bidraget redovisas via elektronisk blankett som du hittar under rubriken Blanketter.

Har du redovisat tidigare beviljade stöd?

Då kulturdelegationen behandlar nya ansökningar kontrolleras att tidigare beviljade stöd är redovisade. 

Om ditt projekt blir försenat eller om det finns andra orsaker, kan du begära uppskov med redovisningen. Om ditt projekt ändras eller omformas ska du återkoppla till kulturdelegationen för att överenskomma om en eventuell omdisponering av beviljat stöd.  

Om redovisning inte inlämnas inom angiven tid kan kulturdelegationen återkräva beviljat understöd.

Resestipendier 

Utbetalning av beviljat resestipendium görs efter genomförd resa och inlämnad redovisning. Redovisning görs via elektronisk blankett som du hittar under rubriken Blanketter.