Stipendier och understöd

 

Ålands kulturdelegation fördelar stipendier och understöd till enskilda kulturarbetare samt föreningar och organisationer verksamma på Åland. 

Verksamhets- och projektunderstöd

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Vid sidan av stöd till föreningars ordinarie verksamhet finns det två gånger per år möjlighet att söka landskapsunderstöd för kulturprojekt av engångskaraktär. 

Kultur- och arbetsstipendium 

Samtliga stipendier är skattefria men rapporteras till skattemyndigheterna.

I de fall sökande beviljas ett arbetsstipendium som överstiger 4 månader gör kulturbyrån en anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA som också sköter social trygghet för konstnärsstipendiater.
Det ankommer då på stipendiemottagare att teckna en försäkring vid LPA, detta gäller oberoende om man har en privat försäkring eller inte, under förutsättning att stipendiet omfattar 4 månader eller mer eftersom det är en lagstadgad skyldighet. Försäkringen ska tecknas hos LPA inom tre månader från det att arbetet inletts.
 
Försäkringspremierna räknas ut på basis av arbetsinkomsten. Stipendiaten betalar pensions- och olycksfallsförsäkringspremier till ett belopp som sammanlagt motsvarar 13−16 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Försäkringspremierna  är avdragsgilla vid beskattningen. 

Länk till mer information om försäkring i LPA (pdf)
 

Nyheter inom Stipendier och understöd

29.9.2017 - Verksamhetsstöd
Nu är det dags för föreningar att ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska var inlämnad senast måndagen den 16 oktober kl. 16.15. Ansökan görs digitalt på elektronisk...
Läs mer om Verksamhetsstöd ›
20.9.2017 - Reviderade riktlinjer för PAF-stöd
Landskapsregeringen tog den 15.9.2017 beslut om nya principer för beviljandet av PAF-medel, gällande verksamhet, investeringar och lån. Ett informationstillfälle för föreningar hålls den 22.9  och...
Läs mer om Reviderade riktlinjer för PAF-stöd ›
5.6.2017 - Specialunderstöd för "Barn- och ungdomskultur i skärgården" att sökas av föreningar och arbetsgrupper
Kulturdelegationen beslöt vid sitt möte den 23 maj att utannonsera stöd för barn- och ungdomskultur i skärgården, att sökas inom den 31 augusti 2017 enligt tidigare fastställda kriterier. 
Läs mer om Specialunderstöd för "Barn- och ungdomskultur i skärgården" att sökas av föreningar och arbetsgrupper ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 20.9.2017