Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Årets ansökningsomgång för stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland har öppnat! 

Ansökningstiden är öppen mellan den 1-29 februari 2024.

Läs mer information om stödet på regeringen.ax