Kulturarv, museer och hembygd

Byggnadsvårdssällskapet på Åland

Sällskapet värnar om befintlig bebyggelse och håller kunskapen om äldre byggnadskonst levande. De vill vara med och skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsplanering och miljödebatten på Åland.Byggnadsvårdssällskapets facebooksida 

Eckerö Hembygdsförening

Eckerö Hembygdsförening köpte Labbas gård 1964 som nu visas som hembygdsmuseum med bank- och skräddarmuseum.

Labbas hembygdsmuseums hemsida

Föglö Hembygdsförening

Föreningen skall arbeta för att

  • bevara gårdsenheten Enighetens byggnader och omgivning- sörja för att lämplig aktivitet sker på gården, främst med tanke på gästgiveritraditionen
  • för allmänheten anordna möten och samkväm kring för föglöbor intressanta teman
  • sprida upplysning om Föglös historia och nutida förhållanden genom olika arter av publikationsverksamhet
  • främja museal verksamhet och forskning med anknytning till Föglös historia
  • främja kultur och kulturverksamhet av lokalt intresse
  • motta och förvalta donationer vars ändamål är förenliga med föreningens syften
  • samarbeta med andra föreningar och organisationer med motsvarande syften
  • och på liknande sätt verka för att stärka känslan för hembygden

Föglö Hembygdsförenings facebooksida

Föreningen Franciskus på Kökar rf

Föreningen Franciskus på Kökar är en ideell förening som håller Franciskus av Assisis minne på Kökar levande genom att varje år kring den första söndagen i juli hålla en traditionsenlig sammankomst.

Föreningen gör olika perspektiv på Franciskus liv, hans budskap och gärningar synliga: det andliga, det historiska (kopplat till klostret på Kökar), det musikaliska och det miljöorienterade (kopplat till Franciskus kärlek till naturen). För närvarande är vi i färd med att skapa ett pilgrimshärbäge på Hamnö, Kökar.

Föreningen Franciskus på Ålands hemsida

Föreningen Ålands Emigrantinstitut

Ålands Emigrantinstitut arbetar med att aktivt dokumentera, samla in och bevara material om den åländska emigrationen.

Ålands Emigrantinstituts hemsida

Stiftelsen Ålands Vänner r.f

Stiftelsen Ålands vänner r.s. är en opolitisk och ideell stiftelse vars ändamål enligt stadgarna är att verka för den svenskatalande befolkningens på Åland bildning och förkovran samt att befordra dess kulturella utveckling.

Stiftelsen har sina rötter i Föreningen Ålands vänner r.f (numera: Byggnadsvårdssällskapet på Åland) och därmed finns det anor ända tillbaka till 1895 då några initiativtagare inledde Ålands vänners verksamhet.

Stiftelsen Ålands Vänners hemsida 

Garantiföreningen för Matsmårs r.f

Matsmårs i Hummersö by är en annorlunda museigård där hela 1900-talet satt sina spår. 

Garantiföreningen Matsmårs hemsida

Kökars hembygdsförening

Driver hembygdsmuseum och ordna kulturarrangemang av olika slag. Återkommande arrangemang Hantverkar- och marknadsdagar, seminarier med teman kring bl a skärgårdskultur och -traditioner.

Kökar hembygdsmuseums hemsida

Olof M Janssons stiftelse

Stiftelsen fokuserar på studeranden och personer som är aktiva inom vetenskaplig forskning som i historiskt, arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet på dessa områden.

Olof M Janssons stiftelses hemsida

Postrotemuseet i Post och Tullhuset

Eckerö Hembygdsförening tar hand om Postrotemuseet i Eckerö Post- och tullhus samt är medarrangör i den årligen återkommande postrodden mellan Eckerö och Grisslehamn.

Postrotemuseets hemsida 

Skeppsföreningen Albanus

Bedriver ungdoms- och charterverksamhet med galeasen Albanus. Erbjuder även praktikplatser för ungdomar som är intresserade av segling och ev. en framtid inom sjöyrken. Miljöengagemanget är viktigt för Albanus.

Skeppsföreningen Albanus hemsida

Stiftelsen Sjöfartskvarteret i Mariehamn (Sjökvarteret)

Bevarar och främjar åländska skärgårds- och sjöfartstraditioner, genuint hantverk, sedvänjor och bruk eller annan verksamhet som är förenlig med detta. Verksamhet förvaltar och driver ett sjöfartskvarter i Mariehamn. I projektet skall ingå lokaler för uthyrning till hantverkare och försäljare samt servicebyggnad och skuthamn.

Sjökvarterets hemsida

Ålands Jakt & Fiskemuseum

Ålands jakt- och fiskemuseum ligger vackert beläget intill Fiskeläget och havet i Käringsund, Eckerö. Museet berättar om ålänningarnas vardag förr med jakt, fiske och skärgårdsliv. Texter och svartvita fotografier kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not.

Ålands Jakt & Fiskemuseums hemsida

Ålands kulturstiftelse

Förvaltar donationsmedel och medel som landskap och kommun ställer tillförfogande. Medlen, eller avkastningen av dem, används för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur. Stiftelsen främjar även vitterhet och konst.

Publiceringsverksamhet, föredrag och sammankomster.

Övrig information Stiftelsens stipendier utannonseras på hösten.

Ålands kulturstiftelses hemsida

Ålands skötbåtsförening

Ökar kunskapen om och intresset för skärgårdens miljö och dess kultur, att verka för bevarandet av gamla båttyper, fiskeläger och bruksföremål.

Verksamhet Insamling av äldre åländska bruksbåtar, rekonstruktioner av gamla båtar, olika evenemang m.m.

Ålands Skötbåtsförenings hemsida

Önningeby hembygdsförening

Önningeby hembygdsförening bedriver hembygdsarbete i Önningeby. Föreningen, som äger de gamla gårdsbyggnaderna från hemmanet Jonesas, driver Önningebymuseet. I Önningebymuseet arrangeras bl.a. konstutställningar, konserter och föredrag. Föreningens utrymmen upplåts även för olika möten och aktiviteter.

Länk till Önningebymuseet