Resestipendium

Syfte 

Kulturdelegationen kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande.
Resestipendium beviljas inte för resor som sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Målgrupp

Resebidrag kan sökas av enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland.

Ansökan

Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. Ansökan görs digitalt.  
Föreningar ansöker om resebidrag i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd eller i form av projektunderstöd enligt fastställda ansökningstider.

 

TILL ANSÖKAN/ Enskilda kulturarbetare 
 

TILL ANSÖKAN/ Arbetsgrupper 
 

 

 

Publicerad 11.1.2017
Uppdaterad 31.8.2022