Penslar med oljefärger i olika nyanser bakom

Kulturföreningar och kulturutövare på Åland

Åland har ett rikt föreningsliv, totalt erhåller ett sextiotal föreningar årligt verksamhetsbidrag från Ålands kulturdelegation. Här presenteras kulturföreningar och organisationer verksamma på Åland.  

En nätverksgrupp för professionella konstnärer och kulturutövare på Åland har startats och presenteras på Bärkrafts hemsida under länken  https://www.barkraft.ax/natverket/natverksgrupper/natverksgruppen-professionella-konstnarer-och-konstutovare-pa-aland

Bärkraft är ett nätverk för alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt, blomstrande och hållbart Åland. Tillsammans bidrar nätverket att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.