Föreningsresursen

Svenska folkskolans vänner r.f har en webbplats kallad Föreningsresursen som tillhandahåller föreningskunskap. Här hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i Svenskfinland.

http://www.foreningsresursen.fi/start/