Övrigt

Ahveniset r.y

Förening för finskspråkiga på Åland. 

Ahvenisets hemsida

Alandica kultur och kongress

Alandica Kultur och Kongress ligger vid Mariehamns östra hamn . Ett spännande hus för givande möten. Den danska arkitektbyrån Kjaer & Richter ritade byggnaden i stilren nyfunkis. För inspirationen stod skärgårdens öar och röda klippor.

Alandica kultur och kongress hemsida 

Föreningen Norden på Åland r.f.

Föreningen stärker och utvecklar det nordiska samarbetet, samt gör Åland och dess självstyrelse känt i övriga Norden. Genom föreningens arbete skapas nätverk mellan folk i de nordiska länderna. Upplysnings- och kursverksamhet, kulturarrangemang, Nordiska biblioteksveckan, Nordiskt gästabud, Vänortsarbete, Nordjobb samt skolsamarbete. Föreningen Norden på Ålands hemsida

Nordens institut på Åland (NIPÅ)

Nordens Institut på Åland är en kulturinstitution som inrättades i maj 1985 och som drivs av Ålands landskapsregering och Nordiska ministerrådet som tillsammans finansierar verksamheten. Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet i samspel med övriga Norden och i samarbete med lokala kulturorganisationer. Institutet bjuder in konstnärer från hela Norden för samarbeten, gästspel och kurser. Nordens institut jobbar också aktivt för att stimulera skapande verksamhet för barn och ungdom. NIPÅ har ett tätt samarbete med sina fyra systerorganisationer: Nordens Hus på Färöarna, Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Institut på Grönland och NIFIN i Helsingfors. Styrelsen för NIPÅ utnämns av Nordiska ministerrådet och har representanter från övriga nordiska länder och självstyrda områden.

Nordens Institut på Ålands hemsida 

Ålands Emigrantinstitut

Upprätthålls av föreningen Ålands Emigrantinstitut rf. Institutet samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk emigration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk emigration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Ålands Emigrantistituts hemsida

Ålands fredsinstitut

Stiftelsen Ålands fredsinstitut grundades av Ålands fredsförening 1992. Bedriver fredsforskning och folkligt fredsarbete. Verksamheten sker i nära samarbete med Ålands landskapsregering, Ålands högskola och andra myndigheter samt olika freds- och forskningsinstitut. Institutet förmedlar även volontärplatser över hela världen. 

Ålands fredsinstituts hemsida

Ålands Ungdomsförbund (ÅUF)

Förbundets syfte är att stötta och hjälpa medlemsföreningarna med deras

praktiska arbete i lokalerna och med deras evenemang. Skapa tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att utöva och njuta av sång, musik, dans och teater.Ålands Ungdomsförbunds hemsida

Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren

Regnbågsfyren vill verka för ökad synlighet av homo-, bi- och transpersoner på Åland och stödja sexuellt likaberättigande och könsidentitetens mångfald. Föreningen vill motarbeta diskriminering på grund av sexuell inriktning och könsidentitet och vill att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. 

Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret rör det sig om att skriva insändare, informera i skolor om hur det är att vara HBT och skapa tillfällen för homo-, bi- och transpersoner att träffa likasinnade, exempelvis genom att ordna fikaträffar, filmkvällar, middagar och fester som stödjer medlemmarnas sociala samvaro.

Regnbågsfyrens hemsida

Ålands Mångkulturella Förening

Föreningen bildades i januari 2001 och vill främja interkulturellt samarbete och förmedla information om de olika kulturer som är representerade på Åland.

Länk till Ålands Mångkulturella Förenings facebooksida