Konstens dag den 11 november

Ålands konstmuseum och Ålands kulturdelegation ordnar tillsammans Konstens dag den 11 november på Ålands konstmuseum.  Dagens program är tänkt att inspirera konstnärer i sitt skapande, ge mer...

Förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030

Ålands landskapsregerings förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030 finns nu att läsa och kommentera: Läs vidare under Remisser Kulturbyrån tar emot synpunkter fram till den 18 september. 

Att motverka sexuellt våld

Ålands landskapsregering  ordnar en föreläsning under rubriken "Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse". Föreläsningen hålls den 21 september 2023 kl....

Kulturpolitisk debatt den 3 oktober

Kulturpolitisk debatt om förslaget till kulturpolitisk strategi den 3 oktober Hur ska kulturpolitiken formas till år 2030? Tisdagen den 3 oktober kl. 18  ordnar Ålands kulturdelegation en debatt...

Ny ansökningstid för ansökan om vistelsestipendium

Ny ansökningstid för vistelsestipendium till Eckerö Post- och tullhus samt till Källskär är den 15 september. Ansökan görs på befintlig blankett och gäller för vistelse under år 2024. Observera att...

Kulturkraft

Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Ålands kulturdelegation är initiativtagare till projektet Kulturkraft. Projektet administreras av Nordens Institut med stöd av Ålands kulturdelegation.

Ålands nominering till Nordiska rådets musikpris 2023

Den åländska Orkestern Whatclub nomineras till Nordiska rådets musikpris 2023 med följande motivering. Orkestern Whatclub skapar sin egen särpräglade version av det som brukar kallas 'gypsy swing',...

Fira Ålands självstyrelse

Kom och fira Ålands självstyrelse med festliga aktiviteter den 9-11 juni  Ålands lagting inleder firandet med den traditionella uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty kl. 18.00 på torget i...

Specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga

Nu kan kommuner och föreningar söka om understöd för att ordna regelbundna kultur- eller idrottsaktiviteter för barn och unga i anslutning till skoldagen. Sista ansökningsdag är den 31 augusti kl. 16...

Författarsamtal med Henrika Ringbom och Carina Karlsson

Välkommen att lyssna till ett författarsamtal med maj månads gäststipendiat i Eckerö Post- och tullhus Henrika Ringbom och Carina Karlsson. Samtalet hålls i Mariehamns stadsbibliotek måndagen den 22...

Ålands nominering till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

Författaren Sofia Chanfreaus och illustratörens Amanda Chanfreaus verk ”Giraffens hjärta är ovanligt stort”  är nominerat som Ålands bidrag till  Nordiska rådets barn- och...

Ålands nominering till Nordiska rådets litteraturpris 2023

Författaren Zandra Lundbergs verk ” Konsten att inte hitta sig själv på Bali” är nominerat som Ålands bidrag till Nordiska rådets litteraturpris 2023. Presentationen av verket kan du läsa på länken...

Kulturdelegationen har fördelat årets kultur- och arbetsstipendier 2023

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 30 mars, årets kultur- och arbetsstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare samt arbetsgrupper. Sammanlagt behandlades 114 ansökningar...

Firandet av Ålands självstyrelsedag 2023

Ålands kulturdelegation vill möjliggöra ett brett firande av Ålands självstyrelsedag den 9 juni över hela Åland.  Delegationen lediganslår specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen...

Restaureringsstöd 2023

Ålands landskapsregering delar ut stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland. Syftet är att stärka utvecklingen och bevarandet av...

Verksamhetsunderstöd och investeringsstöd 2023

  Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 26 januari årets verksamhetsstöd ur penningautomatmedel, till föreningar samt investeringsbidrag till kultur- och ungdomslokaler. Den...

Kulturkraft, samarbete kring kultur för barn och unga

Ålands kulturdelegation och Nordens Institut på Åland samarbetar kring en satsning på barnkultur under 2023 och 2024.  Samarbetet kring Kulturkraft utgör en fortsättning på projektet Kreativa...

Lediganslagna stipendier och understöd 2023

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2023 • Vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post & Tullhus gästbostad att sökas senast den 16 januari kl...

Antologin Åland skriver

Nu finns antologin med bidrag från novelltävlingen Åland skriver till försäljning i Ålands museums museibutik. Som en del av dokumentationen av novelltävlingen Åland Skriver, där 175 bidrag...

Åland 100 kulturgala

Ålands kulturdelegation ordnar med anledning av Åland 100-jubileet en kulturgala med prisutdelning av århundradets kulturpriser, program och mat, fredagen den 18 november kl. 19. Ålands...

Projektunderstöd till föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer kan söka om projektunderstöd för projekt som inte angetts i tidigare inlämnad verksamhetsplan. Projekt för vilka man kan erhålla understöd ska vara av engångskaraktär...

Nominera Århundradets kulturprismottagare!

Du kommer väl ihåg att nominera Århundradets kulturprismottagare! För att uppmärksamma åländska konstnärer och kulturarbetare under jubileumsåret delar Ålands kulturdelegation ut...

Pristagare i novelltävlingen Åland Skriver!

Det är med glädje vi kan delge pristagarna i novelltävlingen Åland Skriver! Första pris, om 4 000 euro, tilldelas Camilla Lindberg för novellen "Ur Far Johannes Album" med följande motivering:

Prisutdelning Åland Skriver

 

Fördelning av 2022 års kultur- och arbetsstipendier

  Ålands kulturdelegation behandlade vid sitt möte den 24 mars 103 ansökningar om kultur- och arbetsstipendier, bland dessa även stipendium för utgiven litteratur. Totalt beviljades 201 410...