Understöd för firandet av Ålands självstyrelsedag 2024

Ålands kulturdelegation vill möjliggöra ett brett firande av Ålands självstyrelsedag den 9 juni över hela Åland. Delegationen lediganslår specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen 2024...

Nominera 2024 års kulturprismottagare!

Nu kan du nominera kandidater till årets kulturpris som Ålands kulturdelegation delar ut. Kulturpriset är ett erkännande för värdefulla insatser inom det konstnärliga och kulturella...

Prisutdelning Åland Skriver

 

Prisutdelning den 23 april för novelltävlingen Åland Skriver!

Snart koras vinnarna i novelltävlingen Åland Skriver Prisutdelningen för novelltävlingen Åland Skriver hålls i Mariehamns stadsbibliotek den 23 april 2022 kl. 14. Vid tillfället delar juryn ut...

Nominera århundradets kulturprismottagare!

Nu kan du nominera Århundradets kulturprismottagare!

Var med och fira Åland 100 år!

Kulturdelegationen antog vid sitt möte den 20 januari uppdaterade riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år!  I landskapets budget för år 2022 ...

Lediganslagna stipendier och understöd 2022

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2022 Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet att sökas av enskilda kulturarbetare. Enskilda...

Vistelsestipendier 2022

Ålands kulturdeegation lediganslår årets vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post & Tullhus gästbostad att sökas senast den 17 januari kl. 16.15. Läs mer om...

Ålands Skriver

Det är med glädje vi kan konstatera att intresset för tävlingen har varit oväntat stort.  Över 170 bidrag har lämnats in till novelltävlingen Åland Skriver när tiden för tävlingen...

Kulturpanel

Den 19 november arrangerar kulturbyrån vid Ålands landskapsregering en kulturpanel under rubriken "Bibliotekens roll som kulturinstitution i en föränderlig vardag". Kulturpanelen håll i Alandicas...

Verksamhetsunderstöd

Inkommande fredag den 15 oktober är det dags att lämna in sin ansökan om verksamhetsstöd för år 2022. Ansökan ska vara inlämnad senast kl. 16.15. Verksamhetsstöd beviljas ur penningautomatmedel...

Åland skriver - Novelltävling 2021-2022

Novelltävling 9.2.2021-9.12.2021 Den åländska autonomin fyller hundra år och det vill Ålands kulturdelegation, Ålands landskapsregerings litteraturnämnd och jubileumsprojektet Åland 100 fira genom...

Lediganslagna stipendier och understöd 2021

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2021

Var med och fira Åland 100 år!

  Kulturdelegationen antog vid sitt möte den 17 december uppdaterade riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år!  I landskapets budget för år 2021 finns 125...

Webbinarium; När konst går på export

Finsk-svenska handelskammaren arrangerade webbinariet "När konst går på export" den 9 december 2020. Vem är det som för ut designen, konsten och litteraturen på en internationell marknad? Hur...

Åland 100 år

  År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jubileumsåret ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen. Var med och uppmärksamma 100-årsjubileet genom att ordna ett...

Verksamhetsstöd

Nu är det dags att ansöka om verksamhetsstöd. Ansökningstiden går ut den 15 oktober kl. 16.15. Nytt för i år är att ansökningsblanketten är kopplad till e-identifikation vilket gör att man kan...

Vistelsestipendium

  Välkommen att söka vistelsestipendium till det anrika Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike! 

Kommande understöd att söka

Projektunderstöd till föreningar och organisationer  Nu kan föreningar och organisationer söka projektunderstöd. Understödet avser projekt av engångskaraktär och har till syfte att uppmuntra ett...

Kulturdelegationens fördelning av tillfälliga specialstöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet

Ålands kulturdelegation har vid sitt möte den 7 maj fördelat tillfälliga specialunderstöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet.

Digitala ansökningsblanketter med e-identifikation

Nu är kulturdelegationens ansökningsblanketter uppdaterade! För att få fylla i blanketten behöver man identifiera sig med hjälp av bankkoder. Genom e-identifikationen kan du återkomma till din...

Kulturdelegationens fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2020

Ålands kulturdelegation behandlade vid sitt möte den 16 april 114 ansökningar om kultur- och arbetsstipendier. Totalt beviljades 183 400 euro. Av dessa är 8 arbetsstipendier om 6 månader vardera....

Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd

Ansökningstiderna för kulturdelegationens stipendier och understöd är följande under år 2020

Nya riktlinjer för stipendier och understöd

Ålands kulturdelegation har reviderat riktlinjerna för stipendier och understöd. De nya riktlinjerna gäller från år 2020.

KULTURPOLITISK DEBATT

  Kulturen hissar seglen - Hur ser kulturen ut på framtidens Åland? Kom och lyssna till den kulturpolitiska debatten som Ålands kulturdelegation ordnar i Mariehamns stadsbibliotek den 2 oktober...