Ålands nominering till Nordiska rådets musikpris

Kompositören Peter Lång är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2024 för verket ”LUFT” (2022) med följande motivering:

Verket LUFT – Art of Air, komponerat år 2022 av den åländska kompositören Peter Lång (f.1963), utforskar gränslandet mellan teknik, vetenskap och musik. Med röster från jazz och opera, cello och live-elektronik, samt data från EU:s satellitsystem Copernicus, stöper Lång om hård statistik till mjuka värden.  

Delar av LUFT uppfördes på Åland år 2022 av Johanna Almark, sopran, Lisa Fornhammar, sopran, och Johanna Grüssner, jazzsång, samt Lydia Eriksson, cello. Verket uruppfördes i sin helhet i Leipzig samma år, med Almark, Fornhammar och Dolores Huremovic, samt Sophia Günst, cello.  

Lång beskriver LUFT som en meditation över en mätbar värld som syftar till att ge en förståelse för data genom att omvandla stumma siffror till konst och musik. Med sina sju operor och ett oratorium, samt musik för film, tv och teater, fortsätter Lång att utveckla sin unika stil.  

LUFT är en banbrytande fusion av konst och vetenskap, där Lång ger oss ett nytt sätt att uppleva och förstå världen omkring oss. 

Vinnaren offentliggörs den 22 oktober

Vinnaren av Nordiska rådets musikpris 2024 offentliggörs under en tv-sändning den 22 oktober som kan ses i alla de nordiska länderna. Under en prisceremoni vid Nordiska rådets session i Reykjavik vecka 44 får vinnaren ta emot prisstatyetten ”Nordlys”. Prissumman är på 300 000 danska kronor.


Om Nordiska rådets musikpris

Nordiska rådets musikpris fokuserar på skapande och utövande av musik på en hög konstnärlig nivå. Priset delas ut vartannat år till ett verk av en nu levande komponist, och vartannat år går priset till en större eller mindre ensemble.

Du kan läsa mer om musikpriset under länken Om Nordiska rådets musikpris