Eckerö Post- och tullhus

Gästbostäder

Ålands landskapsregering tillhandahåller två gästbostäder på Åland som administreras av kulturbyrån. Fördelning av vistelsestipendier görs efter ansökan till Ålands kulturdelegation. Ansökningstiden går ut den 15 september och ansökan inlämnas året före önskad vistelse. Om den 15 infaller på en helg är det därpå följande vardag som gäller som sista ansökningsdag. Till sin hjälp vid beredningen av ansökningar finns en arbetsgrupp bestående av sakkunniga från de olika kulturområdena.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 14.8.2023