Gästbostäder

Ålands landskapsregering tillhandahåller två gästbostäder på Åland som administreras av kulturbyrån. Fördelning av vistelsestipendier görs efter ansökan till Ålands kulturdelegation.  Ansökningstiden går ut den 15 januari årligen. Till sin hjälp vid beredningen av ansökningar finns en arbetsgrupp bestående av sakkunniga från de olika kulturområdena.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 31.1.2017