Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation är en myndighet som lyder under Ålands landskapsregering och har till uppgift att stöda och utveckla åländskt kulturliv. Delegationen tar beslut om fördelning av stipendier och understöd till kulturarbetare och organisationer. Kulturdelegationen är politiskt tillsatt och består av 7 ordinarie ledamöter som väljs för en 4-årig mandatperiod. Under mandatperioden 2020-2023 delar Ålands Framtid och Ålands Demokrati på mandatet.

Ålands kulturdelegations sammansättning

Ordförande Anita Husell-Karlström, (Åländsk Center)
suppleant: Björn Blomqvist

Sandra Listherby,(Liberalerna) 
suppleant: Michele Ferrari

Edward Furbacken, (Ålands Socialdemokrater)
suppleant: Maria Svensson

Susanne Fagerström, (Obunden Samling)
suppleant: Jan-Erik Berglund

Ulrica Lindström, (Moderat Samling för Åland)
suppleant: Håkan Lindberg 

Johnny Ahlström, (Hållbart Initiativ)
suppleant: Soile Wartiainen 

Ove Andersson, (Ålands framtid) 2020-2021
suppleant: Lena Andersson

Johan Lindström, (Åländsk Demokrati) 2022-2023
 

 

Utbildnings- och kulturminister: Annika Hambrudd (Åländsk Center)

Föredragande och sekreterare: Kulturplanerare Yvonne Törneroos, tel +358(0)18 25512, Kulturbyrån.

Nyheter inom Ålands kulturdelegation

8.4.2019 - Kulturdelegationens protokoll
Kulturdelegationens protokoll hittar du under fliken protokoll. Protokollen publiceras efter justeringen. Se länken kulturdelegationens protokoll!
Läs mer om Kulturdelegationens protokoll ›
30.8.2017 - Kulturdelegationens protokoll
Kulturdelegationens protokoll från mötet den 1 juni och den 22 augusti är publicerade på hemsidan under fliken kulturdelegationens protokoll. 
Läs mer om Kulturdelegationens protokoll ›
2.6.2017 - Protokoll 9 av den 23 maj 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 23 maj och behandlade bl.a. riktlinjer för filmstöd. Vidare beslöt delegationen att annonsera om stöd att sökas för kultur i skärgården. I fortsättningen kan stöd...
Läs mer om Protokoll 9 av den 23 maj 2017 ›
16.5.2017 - Kulturdelegationens senaste protokoll 2017
Kulturdelegationens senaste protokoll finns nu publicerade under menyn kulturdelegationens protokoll. I protokollen finns fördelningen av årets kultur- och arbetsstipendier samt fördelning av...
Läs mer om Kulturdelegationens senaste protokoll 2017 ›
29.3.2017 - Protokoll 4 av den 15 mars 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 15 mars och behandlade bl.a. bordlagda ansökninga om stöd för att uppmärksamma Finland 100 år. Ytterligare beslutade delegationen om reviderat reglemente för...
Läs mer om Protokoll 4 av den 15 mars 2017 ›
Publicerad 10.1.2017
Uppdaterad 14.9.2023