Båken i sjökvarterets topp

Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation är en myndighet som lyder under Ålands landskapsregering och har till uppgift att stöda och utveckla åländskt kulturliv.

Delegationen tar beslut om fördelning av stipendier och understöd till kulturarbetare och organisationer. Kulturdelegationen är politiskt tillsatt och består av 6 ordinarie ledamöter som väljs för en 4-årig mandatperiod. 

Ålands kulturdelegations sammansättning

Ordförande Matilda Björklund, (Åländsk Center)
suppleant: Patrik Eriksson

Edward Furbacken, (Ålands Socialdemokrater)
suppleant: Kristine Dzene

Peter Westling,(Liberalerna) 
suppleant: Ann Kvarnström

Susanne Sirén, (Obunden Samling)
suppleant: Olle Sjöstrand

Mikael Lagström, (Moderat Samling för Åland)
suppleant: Julia Stenius 

Helena von Schoultz, (Hållbart Initiativ)
suppleant: Kjell Frisk

Vicelantråd, Utbildnings- och kulturminister: Annika Hambrudd (Åländsk Center)

Föredragande och sekreterare: Kulturplanerare Yvonne Törneroos