Protokoll 9 av den 23 maj 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 23 maj och behandlade bl.a. riktlinjer för filmstöd. Vidare beslöt delegationen att annonsera om stöd att sökas för kultur i skärgården. I fortsättningen kan stöd sökas i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd eller annan ordinarie ansökningsomgång.

Protokollet är publicerat på sidan med kulturdelegationens protokoll.