Verksamhetsstöd

Ålands kulturdelegation fördelar verksamhetsstöd ur penningautomatmedel till på Åland registrerade kulturföreningar- och organisationer. (PAF-medel)

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Stödet kan ges för löpande verksamhet eller för särskilt ändamål. Stöd för särskilt ändamål kan villkoras så att redovisning fordras före slutreglering. Utbetalning görs i rater under året, men stöd understigande 50 000 euro kan betalas ut i en rat.

 

Elektronisk ansökningsblankett för ansökan om verksamhetsunderstöd

Publicerad 10.1.2017
Uppdaterad 28.9.2017