Verksamhetsstöd

Ålands kulturdelegation fördelar verksamhetsstöd ur penningautomatmedel till på Åland registrerade kulturföreningar- och organisationer. (PAF-medel)

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Stödet kan ges för löpande verksamhet eller för särskilt ändamål. Stöd för särskilt ändamål kan villkoras så att redovisning fordras före slutreglering. Utbetalning görs i rater under året, men stöd understigande 50 000 euro kan betalas ut i en rat.

Ansökan

Ansökan finns under rubriken Blanketter. Om ni använder blanketten med e-identifikation så kan ni spara ansökan och återkomma och fortsätta fylla i blanketten vid behov. Använder man ansökningsblanketten utan e-identifikation skickas ansökan med en gång utan möjlighet att återkomma till blanketten.   

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 oktober kl. 16:15.

I arbetet med att stödja föreningarnas verksamhet presenteras här en mall för jämställdhetsarbetet. 

I mallen framkommer förslag om hur föreningen kan arbeta genom att analysera nuläget (jämställdhetsutmaningar) samt beskriva åtgärder och uppföljning.

Föreningar ska bifoga en jämställdhetspolicy eller plan i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd ur penningautomatmedel.