Filmnämnden

Nämndens uppdrag är att främja filmutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för såväl Ålands kulturdelegation som landskapsregeringen i de frågor och ansökningar som berör filmbranschen. 

Filmnämnden tillsattes första gången den 2.3.2016. Nuvarande nämnd tillsattes för perioden 31.7.2021-31.12.2023. 

Filmnämndens sammansättning 

  • Mervi Appel, ordförande 
  • Lucas Åsbacka 
  • Staffan Beijar
  • Lotta Berner-Sjölund
  • Michael Hancock
  • Johan Karrento
  • Laura Korpi

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 
och film.ax (engelska)