Filmnämnden

Nämndens uppdrag är att främja filmutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för såväl Ålands kulturdelegation som landskapsregeringen i de frågor och ansökningar som berör filmbranschen. Filmnämnden tillsattes första gången den 2.3.2016.
Nuvarande nämnd tillsattes 1.1.2020 och sitter till 31.7.2021.  

Filmnämndens sammansättning 

Mervi Appel, ordförande 

Lucas Åsbacka, viceordförande 

Staffan Beijar

Lotta Berner-Sjölund

Michael Hancock

Johan Karrento

Laura Korpi

 

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 
och film.ax (engelska)

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 19.3.2021