Filmnämnden

Nämndens uppdrag är att främja filmutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för såväl Ålands kulturdelegation som landskapsregeringen i de frågor och ansökningar som berör filmbranschen. Filmnämnden tillsattes första gången den 2.3.2016.
Nuvarande nämnd tillsattes för perioden 31.7.2021-31.12.2023. 

Filmnämndens sammansättning 

Mervi Appel, ordförande 

Lucas Åsbacka 

Staffan Beijar

Lotta Berner-Sjölund

Michael Hancock

Johan Karrento

Laura Korpi

 

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 
och film.ax (engelska)

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 13.4.2023