Styrdokument

Ålands kulturdelegations verksamhet grundar sig på landskapslagen om kulturell verksamhet (ÅSF 39/83), landskapslagen om Ålands kulturdelegation (ÅFS 29/05) och på fastlagna instruktioner för Ålands kulturdelegation.  

Som grund för delegationens arbete fungerar landskapsregeringens regeringsprogram från 2015 ”Regeringsprogram för ett hållbart Åland - kraftsamling för stabilitet och förändring”, landskapsregeringens kulturpolitiska program från 2013  samt budgeten för år 2017 

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 10.1.2023