Styrdokument

Ålands kulturdelegations verksamhet grundar sig på landskapslagen om kulturell verksamhet (ÅSF 39/83), landskapslagen om Ålands kulturdelegation (ÅFS 29/05) och på fastslagna instruktioner för Ålands kulturdelegation.  

Som grund för delegationens arbete fungerar landskapsregeringens regeringsprogram från 2020 ”Tillsammans för Åland”, landskapsregeringens kulturpolitiska program från 2013  samt budgeten för år 2023.