Nominera 2024 års kulturprismottagare!

Nu kan du nominera kandidater till årets kulturpris som Ålands kulturdelegation delar ut. Kulturpriset är ett erkännande för värdefulla insatser inom det konstnärliga och kulturella...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll hittar du under fliken protokoll. Protokollen publiceras efter justeringen. Se länken kulturdelegationens protokoll!

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 1 juni och den 22 augusti är publicerade på hemsidan under fliken kulturdelegationens protokoll. 

Protokoll 9 av den 23 maj 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 23 maj och behandlade bl.a. riktlinjer för filmstöd. Vidare beslöt delegationen att annonsera om stöd att sökas för kultur i skärgården. I fortsättningen kan stöd...

Kulturdelegationens senaste protokoll 2017

Kulturdelegationens senaste protokoll finns nu publicerade under menyn kulturdelegationens protokoll. I protokollen finns fördelningen av årets kultur- och arbetsstipendier samt fördelning av...

Protokoll 4 av den 15 mars 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 15 mars och behandlade bl.a. bordlagda ansökninga om stöd för att uppmärksamma Finland 100 år. Ytterligare beslutade delegationen om reviderat reglemente för...

Protokoll 3 av den 2 mars 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 2 mars. Under mötet fördelades bl.a. stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år. Protokollet är publicerat på sidan kulturdelegationens protokoll. 

Protokoll 2 av den 15 februari 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 15 februari. Under mötet fördelades verksamhetsunderstöd, bidrag för specialprojekt samt investeringsbidrag. Protokollet finns publicerat på sidan...

Protokoll 1 av den 26 januari 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 26 januari. Under mötet antog delegationen handlingsplanen för 2017 samt godkände budgetdispoisitionen för året. Protokollet finns publicerat på sidan...

Kulturdelegationens handlingsplan

Kulturdelegationen antog sin handlingsplan för 2017 vid mötet den 26 januari. Handlingsplanen godkändes av landskapsregeringen den 14 mars och finns presenterad under länken Handlingsplan för...