Ålands kulturpris logo

Nominera 2024 års kulturprismottagare!

Nu kan du nominera kandidater till årets kulturpris som Ålands kulturdelegation delar ut. Kulturpriset är ett erkännande för värdefulla insatser inom det konstnärliga och kulturella verksamhetsområdet. 

Priset kan tilldelas huvudsakligen en person eller grupp, organisation, eller förening med anknytning till Åland. Prissumman är 5 000 euro.

Du kan nominera hur många kandidater du vill - dock endast en nominering per formulär. Nomineringen kan göras på nedanstående formulär på Ålands kulturdelegations hemsida fram till den 30 april 2024.

Ålands kulturdelegation utser pristagaren bland de som nominerats och förbehåller sig rätten att bedöma kvalifikationerna och vid behov föra fram ytterligare förslag. Vid val av kulturprismottagare beaktas en spridning mellan de konstnärliga områdena samt ett genusperspektiv.

Utdelningen av årets kulturpris kommer att ske under en planerad kulturgala den 26 oktober 2024.

Länk till nomineringsformulär!