Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 1 juni och den 22 augusti är publicerade på hemsidan under fliken kulturdelegationens protokoll.