Kulturdelegationens handlingsplan

Handlingsplanen innehåller de prioriteringar som kulturdelegationen enats om att lyfta fram och arbeta med under verksamhetsåret 2017. En särskild fokus ligger på att uppdatera riktlinjer för delegationens bidrag och stipendier i allmänhet och i synnerhet när det gäller att uppmuntra kulturverksamhet för barn och unga. Ytterligare planerar delegationen att hålla branschvisa möten för att hålla sig informerad om behoven och utvecklingsmöjligheter på kulturfältet.