Vistelsestipendium i Grez-sur-Loing

Glada nyheter! Nu kan åländska konstnärer söka om vistelsestipendium till det anrika  Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike! 

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll hittar du under fliken protokoll. Protokollen publiceras efter justeringen. Se länken kulturdelegationens protokoll!

Ny ansökningsomgång av specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under läsåret 2024-2025

Nu finns det möjlighet att söka om specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under läsåret 2024-2025. Målgruppen är barn i  årskurs 1-9 samt barn i förskolan. ...

Stipendiater i Eckerö Post- och tullhus

Nu presenteras Eckerö Post- och tullhus gäststipendiater kort på kulturdelegationens hemsida under länken Stipendiater. Välkommen att bekanta dig med stipendiaterna!  

Ålands nominering till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024

Författaren Fredrik Soncks och Jenny Lucanders (ill.) verk "Freja och huggormen" nomineras som Ålands bidrag till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024.  En närmare presentation...

Fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2024

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 10 april, årets kultur- och arbetsstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare samt arbetsgrupper. Sammanlagt behandlades 103 ansökningar...

Ålands nominering till Nordiska rådets litteraturpris 2024

Författaren Mikaela Nymans verk ”För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled” nomineras som Ålands bidrag till Nordiska rådets litteraturpris 2024.  En närmare presentation och...

Undersökning i syfte att stärka och utveckla konst- och kulturområdet

Välkommen att delta i en enkätundersökning som är en inledande del i arbetet med att undersöka och stärka förutsättningarna för utövare inom de kreativa näringarna på Åland. Syftet är att kartlägga...

Författarporträtt från Åland

Ålands kulturdelegation, på initiativ av Ålands litteraturnämnd, presenterar författarporträtt från Åland.  Först ut är författaren Karl-Erik Bergman vars författarskap har dokumenteras genom en...

Kulturgalan 2024

Ålands kulturdelegation bjuder in till årets Kulturgala den 26 oktober 2024. Stärkta av den lyckade tillställningen under firandet av Åland 100 vill Ålands kulturdelegation upprepa galan för att...

Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Årets ansökningsomgång för stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland har öppnat!  Ansökningstiden är öppen mellan den 1-29 februari...

Lediganslagna stipendier och understöd 2024

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2024 Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet som kan sökas av enskilda kulturarbetare. ...

Konstens dag den 11 november

Ålands konstmuseum och Ålands kulturdelegation ordnar tillsammans Konstens dag den 11 november på Ålands konstmuseum.  Dagens program är tänkt att inspirera konstnärer i sitt skapande, ge mer...

Förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030

Ålands landskapsregerings förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030 finns nu att läsa och kommentera: Läs vidare under Remisser Kulturbyrån tar emot synpunkter fram till den 18 september. 

Att motverka sexuellt våld

Ålands landskapsregering  ordnar en föreläsning under rubriken "Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse". Föreläsningen hålls den 21 september 2023 kl....

Kulturpolitisk debatt den 3 oktober

Kulturpolitisk debatt om förslaget till kulturpolitisk strategi den 3 oktober Hur ska kulturpolitiken formas till år 2030?Tisdagen den 3 oktober kl. 18  ordnar Ålands kulturdelegation en debatt...

Ny ansökningstid för ansökan om vistelsestipendium

Ny ansökningstid för vistelsestipendium till Eckerö Post- och tullhus samt till Källskär är den 15 september. Ansökan görs på befintlig blankett och gäller för vistelse under år 2024. Observera att...

Kulturkraft

Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Ålands kulturdelegation är initiativtagare till projektet Kulturkraft. Projektet administreras av Nordens Institut med stöd av Ålands kulturdelegation.

Ålands nominering till Nordiska rådets musikpris 2023

Den åländska Orkestern Whatclub nomineras till Nordiska rådets musikpris 2023 med följande motivering. Orkestern Whatclub skapar sin egen särpräglade version av det som brukar kallas 'gypsy swing',...

Fira Ålands självstyrelse

Kom och fira Ålands självstyrelse med festliga aktiviteter den 9-11 juni  Ålands lagting inleder firandet med den traditionella uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty kl. 18.00 på torget i...

Specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga

Nu kan kommuner och föreningar söka om understöd för att ordna regelbundna kultur- eller idrottsaktiviteter för barn och unga i anslutning till skoldagen. Sista ansökningsdag är den 31 augusti kl. 16...

Författarsamtal med Henrika Ringbom och Carina Karlsson

Välkommen att lyssna till ett författarsamtal med maj månads gäststipendiat i Eckerö Post- och tullhus Henrika Ringbom och Carina Karlsson. Samtalet hålls i Mariehamns stadsbibliotek måndagen den 22...

Ålands nominering till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

Författaren Sofia Chanfreaus och illustratörens Amanda Chanfreaus verk ”Giraffens hjärta är ovanligt stort”  är nominerat som Ålands bidrag till  Nordiska rådets barn- och...

Ålands nominering till Nordiska rådets litteraturpris 2023

Författaren Zandra Lundbergs verk ” Konsten att inte hitta sig själv på Bali” är nominerat som Ålands bidrag till Nordiska rådets litteraturpris 2023. Presentationen av verket kan du läsa på länken...

Ålands nominering till Nordiska rådets litteraturpris

Författaren Zandra Lundbergs verk ” Konsten att inte hitta sig själv på Bali” är nominerad som Ålands bidrag till Nordiska rådets litteraturpris 2023. Läs presentationen av verket på länken Zandra...