Lediganslagna stipendier och understöd 2024

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2024

  • Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet som kan sökas av enskilda kulturarbetare. 
  • Arbetsgrupper kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar. 

Ansökan till dessa stipendier görs senast den 15 februari kl. 16:15.

  • Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av föreningar.
  • Vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post & Tullhus gästbostad för år 2025. 

Ansökan till dessa stipendier görs senast 15 september kl. 16:15.

Samtliga ansökningar görs digitalt på sidan Blanketter