Understöd för firandet av Ålands självstyrelsedag 2024

Ålands kulturdelegation vill möjliggöra ett brett firande av Ålands självstyrelsedag den 9 juni över hela Åland. 

Delegationen lediganslår specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen 2024 att sökas av föreningar och organisationer för aktiviteter i samband med självstyrelsedagsfirandet.

Vid ansökan används digital ansökningsblankett som hittas under länken https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/projektunderstod-foreningar-och-organisationer

Ansökan görs senast den 5 april kl. 16.15.