Firandet av Ålands självstyrelsedag 2023

Ålands kulturdelegation vill möjliggöra ett brett firande av Ålands självstyrelsedag den 9 juni över hela Åland. 
Delegationen lediganslår specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen 2023 att sökas av föreningar och organisationer för aktiviteter i samband med självstyrelsedagsfirandet.

Vid ansökan används digital ansökningsblankett som hittas under länken https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/projektunderstod-foreningar-och-organisationer

Ansökan görs senast den 5 april kl. 16.15.

Publicerad 23.3.2023
Uppdaterad 23.3.2023