Undersökning i syfte att stärka och utveckla konst- och kulturområdet

Välkommen att delta i en enkätundersökning som är en inledande del i arbetet med att undersöka och stärka förutsättningarna för utövare inom de kreativa näringarna på Åland. Syftet är att kartlägga åsikter och utvecklingsbehov som yrkesverksamma aktörer inom konstfältets olika områden har. Genom att samla in djuplodande data ska vi stärka förutsättningarna och utvecklingen framåt. Svaren skapar grund för landskapsregeringens ansökan om ett EU-finansierat projekt samt uppstarten av ett utforskande konceptutvecklingsprojekt i Nordens Institut på Ålands regi.

Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och Nordens Institut på Åland och riktar sig till konst- och kulturutövare inom hela konstfältet.

För mer information samt länk till enkäten besök Ålands landskapsregerings hemsida