Utbildning

Arbetarnas bildningsförbund, ABF

Syfte/målsättning:

  • främja en demokratisk utveckling genom att för alla ålänningar skapa studie- och debattmöjligheter om det åländska samhället och den åländska självstyrelsens frågeställningar
  • skapa möjligheter för alla att bilda sig inom olika frågor och på olika områden
  • utbilda de anslutna organisationernas medlemmar och andra för uppgifter i föreningslivet och samhället
  • anordna kulturevenemang enligt önskemål från medlems- organisationerna

 Arbetarnas bildningsförbunds hemsida 

Bild & Formskolan 

Ordnar konstundervisning enligt Reggio Emilia-pedagogiken för barn, ungdomar och vuxna på Åland. Verksamheten avser utveckla barns och vuxnas skapande i syfte att konsten skall ses som en inspirationskälla i vardagslivet. 

Bild- och formskolans hemsida

Sällskapet Bel Canto 

Sedan sommaren 2000 har Sällskapet Bel Canto ordnat sommarkursverksamhet för sångare på Åland. Syftet är att organisera kvalitativa sångkurser och konserter och verksamheten har lockat sångare och skickliga kursledare från hela Norden.

Sällskapet Bel Cantos hemsida 

Medborgarinstitutet (MEDIS)

Medis upprätthålls av Mariehamns stad, men säljer tjänster till landsbygdskommunerna och är på det sättet hela Ålands Medis. I lagen står det så här om Medis uppdrag: "att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt".

Länk till mer information om medborgainstitutet

Ålands Folkhögskola

Ålands folkhögskola ger, i överensstämmelse med sin folkbildningstradition, allmänbildande och studieförberedande undervisning till ungdomar och vuxna enligt principen om livslångt lärande. 

Ålands Folkhögskolas hemsida

Ålands Musikinstitut

Syfte/målsättning:

Förmedla målinriktad undervisning på olika nivåer i musik och dans.

Verksamhet: Regelbunden undervisning för enskilda elever i instrumental- och vokalmusik, gruppundervisning i teori och musikkunskap samt ensemblespel och dans. Verksamheten omfattar även elev- och lärarkonserter. 

Ålands Musikinstituts hemsida

Öppna högskolan

Öppna högskolan är den enhet vid Högskolan på Åland som ordnar olika slag av högskolekurser samt seminarier och öppna föreläsningar för allmänheten och särskilda målgrupper.

Länk till mer information om Öppna Högskolan