Musik och musiker

Antons vänner r.f.

Syfte/målsättning: befrämja och utveckla folk- och spelmansmusiken genom olika typer av sammankomster, såsom kortare och längre kurser samt lägerverksamhet. Föreningens verksamhet riktar sig till alla åldersgrupper. Återkommande arrangemang: Sommarläger på Kökar i huvudsak för barn. Kursverksamhet.

Antons Vänners hemsida

Alandia Strings

Föreningen Barnfiolen r.f. är en föräldradriven stödförening som erbjuder violinundervisning för barn i orkestern Barnfiolen och för ungdomar i orkestern Alandia Strings. Föräldramedverkan och engagemang är en av byggstenarna i undervisningen och föräldrarna deltar aktivt i verksamheten.

Undervisning ges individuellt och i grupp.Föreningen ordnar årligen konserter för allmänheten, äldreboende, spelar i skolor, vid jubiléer, spelmansstämmor samt deltar i olika åländska och nordiska evenemang. Lägerverksamhet ordnas både för medlemmarna och utomstående.

Syftet med violinundervisningen är att alla violinelever ska bli duktiga violinister och att eleverna ska komma till en kunskapsnivå där han/hon kan använda sina kunskaper till att kunna musicera med andra. Ett delmål är att kunna spela folkmusik utantill tillsammans med andra samt att kunna spela i ensemble i olika stämmor efter noter. På repertoaren står såväl folkmusik som klassisk musik men också barnvisor och musik från olika genrer.

Alandia Strings hemsida

Dur-rackarna

Ålands första ukuleleorkester. Dur-rackarnas hemsida

Folkmusiklaget Kvinnfolk

Syfte/målsättningar: Folkmusiklaget vill bevara, framföra och nyskapa åländsk folkmusik genom kursverksamhet, spelträffar och offentliga uppträdanden, upptecknande av åländsk folkmusik m.m. 

Verksamhet Regelbundna övningar i egen regi, spelningar vid olika evenemang enligt efterfrågan. Varje verksamhetsår arrangerar gruppen flera egna evenemang, som visstugor och programkvällar som genomförs både med inbjudna gäster och helt egna krafter. Folkmusiklaget Kvinnfolks hemsida

Good News

Gospelkör från Åland. Good News hemsida

Högtryck

Högtryck är ett band från Åland som spelar dansbandsmusik av ganska klassiskt snitt. Även några sk. evergreens och gammeldans av olika slag kan rymmas med en vanlig danskväll.

Högtrycks hemsida

Lion Music

Åländskt skivbolag.

Lion Musics hemsida

Ålands Sång- och Musikförbund 

Ålands Sång- och Musikförbund r f (ÅSMF), grundat 1926 i Mariehamn, har som mål att väcka och utveckla intresset för sång och musik och fyller sin uppgift

- genom undervisning och handledning i sång och musik

- genom anordnande av kurser i sång och musik

- genom arrangerande av konserter och musikfester

Ålands Sång- och Musikförbunds hemsida 

Visans Vänner på Åland r.f.

Visans Vänner är en förening bestående av både aktivt utövande vissångare/musiker och understödjande medlemmar. Föreningen arrangerar viscaféer, medlemsträffar, konserter och kurser både för medlemmar och allmänheten. Är du nyfiken på mer information? - Välkommen på ett viscafé, titta in på hemsidan.

Visans Vänners facebooksida

Willycranes

Willycranes hemsida

Ålands spelmansgille

Föreningen har nu cirka tjugo aktiva medlemmar och repeterar regelbundet i Björsby skola i Jomala. Spelmansgillets repertoar utgörs av traditionell folkmusik på fiol medan det på Spelevinkarnas repertoar står bl.a. wienermusik, Taube-visor och dansmusik.

Ålands Spelmansgilles hemsida

 

Åländska orkestrar genom tiderna

Åländska orkestrar genom tiderna presenteras på en hemsida skapad av Tom Wiklundhttp://tom.wiklund.tripod.com/id4.htm 

Enskilda musiker

Torbjörn Engman

Helena Flöjt

Johanna Grüssner

Åke Hillar

Peter Hägerstrand

Jochum Juslin

Daniel Söderbäck