Fira Ålands självstyrelse

Kom och fira Ålands självstyrelse med festliga aktiviteter den 9-11 juni 

Ålands lagting inleder firandet med den traditionella uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty kl. 18.00 på torget i Mariehamn och därefter program i lagtingets plenisal.

Firandet fortsätter på torget med blandat program för hela familjen både på fredagen och lördagen under ledning av Ålands Ungdomsförbund i samarbete med Ålands landskapsregering. 

I Sund på Jan Karlsgården ordnar Kastelholmsnejdens byalag program med start kl. 19.00

Firandet avslutas med program i Hammarland på Hammarvallen under söndagen den 11 juni kl. 12.00 med program som ordnas av Tai Chi föreningen Vita Tranan i samarbete med övriga föreningar.

Programmet presenteras under rubriken Bilagor.