Kulturdelegationen har fördelat årets kultur- och arbetsstipendier 2023

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 30 mars, årets kultur- och arbetsstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare samt arbetsgrupper.

Sammanlagt behandlades 114 ansökningar, vilket är en ökning från år 2022. 

Ansökningarna fördelade sig enligt följande;

Litteratur: Totalt 43 ansökningar

Konst: Totalt 22 ansökningar

Musik och dans: Totalt 36 ansökningar

Teater, dans, film o övrigt: Totalt 13 ansökningar 

Ett rekordstort belopp beviljades , sammanlagt 236 651 euro. Åtta 6-månaders arbetsstipendium om 12 380 euro vardera och ett 1-årigt arbetsstipendium om 24 761 euro.

Arbetsstipendiemottagarna 2023 är;

Inom konstområdet 

Anette Gustafsson, 6 månader

Amanda Chanfreau, 6 månader

Elina Sjöwall, 6 månader

Inom litteratur

Zandra Lundberg, 1 år

Hannamari Ruohonen, 6 månader

Inom musik och dans

Therese Karlsson, 6 månader

Amanda Blomqvist, 6 månader

Lisa Schåman, 6 månader

Inom teater

Nicklas Lantz, 6 månader

Fördelningen framgår  under länken protokoll samt fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2023