Restaureringsstöd 2023

Ålands landskapsregering delar ut stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland. Syftet är att stärka utvecklingen och bevarandet av...

Verksamhetsunderstöd och investeringsstöd 2023

  Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 26 januari årets verksamhetsstöd ur penningautomatmedel, till föreningar samt investeringsbidrag till kultur- och ungdomslokaler.Den...

Kulturkraft, samarbete kring kultur för barn och unga

Ålands kulturdelegation och Nordens Institut på Åland samarbetar kring en satsning på barnkultur under 2023 och 2024.  Samarbetet kring Kulturkraft utgör en fortsättning på projektet Kreativa...

Lediganslagna stipendier och understöd 2023

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2023 • Vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post &Tullhus gästbostad att sökas senast den 16 januari kl....

Antologin Åland skriver

Nu finns antologin med bidrag från novelltävlingen Åland skriver till försäljning i Ålands museums museibutik. Som en del av dokumentationen av novelltävlingen Åland Skriver, där 175 bidrag lämnades...

Antologin Åland skriver

  Nu finns antologin med bidrag från novelltävlingen Åland skriver till försäljning i Ålands museums museibutik. 

Hjälp med jämställdhetsplaner

I arbetet med att stödja föreningarnas verksamhet presenteras här en mall för jämställdhetsarbetet.  I mallen framkommer förslag om hur föreningen kan arbeta genom att analysera nuläget (...

Ansökan om verksamhetsstöd

Ansökan om verksamhetsstöd för år 2023 ska inlämnas senast den 17 oktober kl. 16.15 eftersom ordinarie ansökningsdag (15.10) infaller under en lördag. 

Åland 100 kulturgala

Ålands kulturdelegation ordnar med anledning av Åland 100-jubileet en kulturgala med prisutdelning av århundradets kulturpriser, program och mat, fredagen den 18 november kl. 19. Ålands...

Projektunderstöd till föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer kan söka om projektunderstöd för projekt som inte angetts i tidigare inlämnad verksamhetsplan. Projekt för vilka man kan erhålla understöd ska vara av engångskaraktär...

Nominera Århundradets kulturprismottagare!

Du kommer väl ihåg att nominera Århundradets kulturprismottagare! För att uppmärksamma åländska konstnärer och kulturarbetare under jubileumsåret delar Ålands kulturdelegation ut...

Pristagare i novelltävlingen Åland Skriver!

Det är med glädje vi kan delge pristagarna i novelltävlingen Åland Skriver! Första pris, om 4 000 euro, tilldelas Camilla Lindberg för novellen "Ur Far Johannes Album" med följande motivering:

Fördelning av 2022 års kultur- och arbetsstipendier

  Ålands kulturdelegation behandlade vid sitt möte den 24 mars 103 ansökningar om kultur- och arbetsstipendier, bland dessa även stipendium för utgiven litteratur. Totalt beviljades 201 410...

Fördelning av verksamhetsstöd och investeringsstöd till föreningar 2022

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 3 februari årets verksamhetsstöd ur penningautomatmedel, till föreningar samt investeringsbidrag till kultur- och ungdomslokaler.Den fördelade...

Projektunderstöd samt verksamhetsunderstöd

Nu kan föreningar ansöka om projektunderstöd för projekt av engångskaraktär. Ansökan ska vara inlämnad den 15 september kl. 16.15. Se anvisningar och ansökningsblankett under länken projektunderstöd...

Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum!

Har ni en bra idé med vilken ni vill vara med och fira Åland 100? Ålands kulturdelegation utlyser en ny ansökningsomgång av stöd för uppmärksammandet av Åland 100! Föreningar, arbetsgrupper och...

Undervisnings- och kulturministeriet informerar

Första understöden i det nya coronastödpaketet för kultur kan sökas  Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om statsunderstöd som ingår i coronastödpaketet och riktar sig till...

Arbets- och näringsministeriet informerar om evenemangsgaranti

Pressmeddelande  Ansökan om evenemangsgaranti inleds den 1 juni – målet är att minska den ekonomiska risken för arrangörer av publika evenemang

April 2021

  Vecka 20 gästar KreativaKids Vikingaåsen tillsammans med författaren Karin Erlandsson och träffar eleverna i årskurs 4. Vecka 21 är det Träningsundervisningen på Åland som står i tur och då...

Svenska kulturfonden utlyser rekreationspengar till kulturarbetare

Stipendier kan sökas mellan den 15 april och 16 maj 2021 och är avsett för personlig friskvård, rehabilitering och rekreation. Även anskaffningar som främjar rekreation, friskvård och rehabilitering...

Fördelning av projektstöd med anledning av Åland 100!

Kulturdelegationen fördelade vid sitt möte den 25 mars projektunderstöd till en summa om 114 820 euro fördelat på 29 mottagare, med anledning av Åland 100. Totalt behandlades 63 ansökningar, två...

Mars 2021

Coronaläget har raskt ändrats på Åland och det är många skolor som är drabbade. KreativaKids anpassar sig till läget och avvaktar utvecklingen. Vi håller tummarna för att allt stabiliseras under...

Fördelning av årets verksamhetsstöd till föreningar

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 2 februari årets verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer.  Fördelningen justerades omedelbart och presenteras i bilagan. Ett...

Aktuellt

Corona eller inte – vi siktar på att också i vår kunna genomföra KreativaKids fysiskt i de deltagande skolorna. Våren 2021 ingår Vårdö skola, Brändö skola, Träningsundervisningen och Eckerö skola i...

Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll 11 av den 19 september finns nu publicerad under fliken protokoll!