Var med och fira Åland 100 år!

Kulturdelegationen antog vid sitt möte den 20 januari uppdaterade riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år! 

I landskapets budget för år 2022 finns 120 000 euro upptagna för ändamålet som Ålands kulturdelegation har till uppgift att fördela.    

Ålands landskapsregering eftersträvar ett brett uppmärksammande och firande av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum. Denna gång vill kulturdelegationen särskilt uppmuntra evenemang för och med  barn och unga, äldre samt nyinflyttade ålänningar. 

Jubileumsåret startade på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången.

Ansökan om stöd för evenemang och projekt som vill uppmärksamma Åland 100 ska lämnas in till Ålands kulturdelegation senast den 15 mars 2022 kl. 16.15.

Ansökan görs på digital blankett som finns under länken https://e-tjanster.ax/e-form/sv/d825fbf312

Riktlinjer finns att läsa under rubriken bilagor! 

Vill du läsa mer om jubileumsåret kan du gå in på länken Åland 100 år!