Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum!

Har ni en bra idé med vilken ni vill vara med och fira Åland 100?

Ålands kulturdelegation utlyser en ny ansökningsomgång av stöd för uppmärksammandet av Åland 100!

Föreningar, arbetsgrupper och kommuner kan söka om stöd. 

I projektbeskrivningen ska det klart framgå på vilket sätt projektet kan kopplas självstyrelsens 100-års jubileum. 

Ansökan ska vara inlämnad den 15 september kl. 16.15. Ansökan görs på särskild blankett som du hittar i PDF-format under rubriken bilagor.

eller nedan på   

Digital ansökningsblankett 

För närmare information se riktlinjerna!