Hjälp med jämställdhetsplaner

I arbetet med att stödja föreningarnas verksamhet presenteras här en mall för jämställdhetsarbetet. 

I mallen framkommer förslag om hur föreningen kan arbeta genom att analysera nuläget (jämställdhetsutmaningar) samt beskriva åtgärder och uppföljning.

Föreningar ska bifoga en jämställdhetspolicy eller plan i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd ur penningautomatmedel.