Projektunderstöd till föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer kan söka om projektunderstöd för projekt som inte angetts i tidigare inlämnad verksamhetsplan. Projekt för vilka man kan erhålla understöd ska vara av engångskaraktär och ha som syfte att uppmuntra ett varierat kulturutbud över hela Åland. Med understöd vill kulturdelegationen även främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.

Projektet för vilken föreningen söker understöd ska vara förankrat i styrelsen och påvisas genom ett protokollsutdrag som bifogas ansökan.  

Sista ansökningsdag är den 15 september kl. 16.15. 

För mer information samt riktlinjer för understöd läs  mer under länken projektunderstöd/föreningar och organisationer