Lediganslagna stipendier och understöd 2022

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2022

Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet att sökas av enskilda kulturarbetare. Enskilda kulturarbetare som vill uppmärksamma Ålands självstyrelses 100-årsjubileum kan vid detta tillfälle söka om kulturstipendium för ändamålet. 

Arbetsgrupper kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar. Ansökan görs senast den 15 februari kl. 16.15.

Länk till information och ansökningsblankett för kulturstipendium 

Länk till information och ansökningsblankett för arbetsstipendium 

Specialunderstöd för jubileumsprojekt under Ålands självstyrelses jubileumsår  2022. Ansökan görs senast den 15 mars kl. 16.15.

Länk till närmare information och riktlinjer för specialunderstöd 

Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av föreningar. Ansökan görs senast den 15 september kl. 16.15

Länk till information och ansökningsblankett för projektunderstöd